4.0 Kesimpulan. 4. Global-menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia; vii. Pergolakan politik dalaman negara menyebabkan keganasan . Kesan Keganasan antarabangsa Keselamatan terancam. 5. I Menentang dasar aparteid. 1.0 Pendahuluan . • Untuk memelihara kepentingan nasional dan menggekalkan kedaulatan negara • Untuk menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi • Untuk mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa • Untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia (b) Bentuk hubungan luar Malaysia Apakah sumbangan tersebut? Memelihara kepentingan nasional. Hidup Melayu bergantung kepada ketahanan dan sejauh mana kita boleh mengukuhkan kedudukan dan bertahan daripada pengaruh luar yang boleh meruntuhkan . IV … 5.0 Rujukan . Bersifat kegilaan dan hilang perasaan rasional mereka . 3.1 Keharmonian dan Kedamaian. Mengambim bahagian dalam tunjuk perasaan dan bertindak liar . Menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi . Akhir sekali, keamanan negara mahupun antarabangsa boleh dikekalkan jika layanan yang adil dan saksama diberikan kepada semua pihak. Galak-menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi; v. Aman-mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa; vi. II Menghantar pasukan pemerhati. 3.2 Perpaduan Masyarakat . Secara langsung ia dapat menjadikan negara kita sebagai warga global yang bertanggungjawab dan Malaysia merupakan sebuah syurga dunia kerana kejadian buruk jarang berlaku di sini … Menjadi warga global yang bertanggungjawab & peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. ... dan hendaklah memajukan segala kegiatan Bangsa-Bangsa Bersatu demi memelihara keamanan. Selain itu dapat memelihara kepentingan nasional dengan menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Kepentingan kedaulatan adalah untuk mengekalkan kewujudan negara bangsa . Pemimpin manyalakan api keganasan dan menghasut penyoking berbuat demikian . Demikian juga hidup bangsa Melayu . Di samping itu juga dapat mengekalkan keamanan sejagat dalam usaha untuk mengekalkan kerjasama di peringkat antarabangsa. Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Malaysia telah memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia. Hidup sesuatu bangsa tidak hanya bergantung kepada bangsa itu sahaja . ... Filipina berjuang dalam PBB untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan rakyat di dunia dan hantar tentera pengaman PBB seramai 6,000 orang dalam krisis Perang Korea. Menggalakan pembangunan & kemajuan ekonomi. Tamsilannya, di Malaysia, kerajaan telah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bertujuan untuk memastikan setiap kaum mendapat hak yang adil dan saksama untuk menikmati kemakmuran negara. iii. Kekal-memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara; iv. Penglibatan Dalam Organisasi Antarabangsa menyelesaikan krisis sempadan dan kepentingan bersama peranan Filipina dalam PBB. 6. Menjamin keselamatan rakyat & negara. 3.0 Kepentingan Mengekalkan Keamanan Negara Malaysia . MATLAMAT DASAR LUAR MALAYSIA Mengekalkan kedaulatan negara. Ii Memperjuangkan kepentingan bersama Negara- Negara membangun ... Q. Mewujudkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa . III Membebaskan negara yang dijajah. Memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara. Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Setiap orang berhak menubuh dan menjadi ahli kesatuan sekerja bagi memperlindungi kepentingan-kepentingannya.